PLC

automationPLC

Automatisering af industri- og procesanlæg kan være en stor og uoverskuelig opgave.

Vi vil være den samarbejdspartner, der kan entrere og levere den fulde pakke inden for optimering/automatisering af jeres arbejdsprocesser og produktionsfaciliteter.

Virksomheder er løbende under pres på at forbedre deres produktion og reducere deres omkostninger i processen. Her kan vi gå ind som samarbejdspartner og rådgive jer til om aktuelle løsninger, der passer til jeres behov.

Vi har kompetencer indenfor følgende brancher:

 • Medicinal-industrien
 • Energidistribution
 • Plast
 • Fjernvarme
 • Kraftvarmeanlæg

Vi kan blandt andet hjælpe jer med:

 • Valg af hardware/udstyr til det rigtige miljø
 • Design af styrestrømstavler
 • Udvikling af software til styring
 • Design og udvikling af databaser
 • Konsolidering/centralisering af data til senere analyse.
 • Montage, implementering og idriftsættelse